fbpx
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – Matcha.bg
І. Общи условия
 1. Електронния магази www.matcha.bg, е собственост на фирма „Матча.бг” ЕООД, с адрес на регистрация: гр. София, бул. Витоша 15, ЕИК: 204281746
 2.  Фримата е официален представител, вносител и дистрибутор на продуктите, които предлага на сайт си.
 3. Общите условия дефинират правните взаимоотношения, които настъпват при покупка на артикули от посочения онлайн магазин, между „Матча.бг” ЕООД от една страна, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и потребителя-клиент от друга, наричан по-долу за краткост КЛИЕНТ.
 4. Натискането на бутона “ПОРЪЧВАНЕ” се счита за израз на съгласие с посочените условия за ползване на електронния магазин.
 5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя настоящите условия по всяко време, без за това да е нужно предварително известие. Ревизираните условия влизат в сила след публикуването им на сайта.
ІІ. Продукти
 1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА:
  – избор от продукти, които той може да закупи.
  – точна информация (производител, грамаж, условия за съхранение, начин на ползване) за продуктите, които КЛИЕНТЪТ може да закупи
  – точна цена на продуктите, които КЛИЕНТЪТ може да закупи.
ІІІ . Цени
 1. Цените в интернет магазина са за 1 брой с включен ДДС, освен ако не е обявено друго.
 2. Обявената цена на продукта не включва цената на доставка, ако има такава. Цената за доставка се добавя към обявената за продукта цена.
 3. Цените в интернет магазина могат да бъдат сменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. КЛИЕНТЪТ заплаща цената, която е обявена в момента на правене на заявката.
 4. Намаленията на цените в интернет магазина се записват като цената се зардасква и до нея се поставя новата цена.
 5. Промо кодовете не са валидни за намалени продукти, освен ако изрично не е упоменато на сайта.
ІV. Поръчки
 1. С натискането на бутона „ ПОРЪЧВАНЕ”, КЛИЕНТЪТ става автоматично страна по настоящия договор, както е описано в ЗЗП (Закона за защита на потребителите).
 2. Дадена стока се счита за поръчана или заявена от КЛИЕНТА, след като КЛИЕНТЪТ е получил имейл, че поръчката е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА. Ако до 48 часа КЛИЕНТЪТ не получи имейл със съобщение, че поръчката му е приета и е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА, то дадената стока се счита, че не е поръчана.
 3. При некоректен телефон или адреса за доставка, поръчката се счита за канселирана и няма да бъде доставена.
V. Плащане
 1. Плащането може да бъде извършено:

           1.1. С банков превод, като сумата за поръчката трябва да бъде преведена по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА, преди поръчаните продукти да напуснат склада.

          1.2. С наложен платеж, като сумата се заплаща в момента на получаване на поръчката на куриера.

VI. Отказ и връщане на заявена и доставена стока
 1. Съгласно ЗЗП, чл, 55, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от закупената стока в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й, без да посочва причина и без да дължи каквито и да било компенсации. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят се е отказал от стоката. В този случай транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
 2. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА и не се възстановяват.
VІІ. Рекламации

Рекламации могат да се правят от КЛИЕНТА, в случай че:

 1. Доставената стока не съответства на поръчаната от КЛИЕНТА.
 2. Доставената стока е повредена при транспортирането.
 3. Доставената стока има фабричен или производствен дефект.
 4. Цената, обявена в сайта не съвпада с цената, която КЛИЕНТЪТ трябва да заплати.
 5. Не е спазен срока за доставка, обявен в настоящия договор.
 6. Рекламации по горепосочените пунктове се извършват само в момента на доставката.
 7. При рекламации по горепосочените пунктове транспортните разходи се поемат от ДОСТАВЧИКА.
 8. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката, съгласно настоящия договор.
 9. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 10. Рекламации се приемат по удобен за КЛИЕНТА начин – телефон, имейл или друго, като той посочва причините за предявената рекламация. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не приеме рекламация на КЛИЕНТА, ако тя е се счете за неоснователна, съгласно действащото законодателство на РБ.
 11. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за становището си на посочения от него телефон или имейл, в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на рекламацията.
VIII. Ограничения
 1. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да копират, ползват или разпространяват текстове, картини, образи или части от сайта, без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.
 2. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да претоварват онлайн магазина с фиктивни заявки или друга информация.
 3. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да правят screenshot на сайта без изрично писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.
 4. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и
  комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.под., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Ако желаеш да бъдеш информиран за бъдещи промоции и интересни новини АБОНИРАЙ СЕ за нашия бюлетин.

Очакваме те!

Въведи своя email адрес: